ข่าว สร.ธกส.

สร.ธกส. แถลงข่าว กรณีพนักงานพ้นสภาพ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารโพเดียมชั้น ๖ อาคารสำนักงานใหญ่บางเขน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส. จัดแถลงข่าวกรณี "การดำเนินงานของสหภาพที่เกี่ยวกับอดีตพนักงานที่พ้นสภาพ"